Skip to content

Användarvillkor

1.​ ​Godkännande​ ​av​ ​användarvillkoren

 1. Blogbiz tillhandahåller en plattform där användare kan skapa en blogg, blogga, samt även läsa andra bloggar. Blogbiz är en digital mediabyrå som hjälper företag med SEO och även hjälper bloggarna att tjäna pengar på bloggen.
 2. Som bloggare kan du även själv kontakta företag för att tjäna pengar på din blogg. Blogbiz.se har inte ansvar att tilldela sponsrade inlägg då det är företagarna själva som bestämmer vilka bloggar de vill synas på.
 3. För att kunna skapa en blogg på Blogbiz.se måste du ansöka om medlemskap och godkänna våra användarvillkor. Vilket innebär att äger blogbiz.se domänadressen kan du inte eliminera text och bilder när du slutar blogga. Endast om du själv äger domänadressen som du kan emigrera innehåll till annan portal och vi då eliminerar dina bilder.
 4. Anledningen till att du inte kan eliminera text och bilder samt inte får emigrera dem är för att du har fått betalt för att blogga på blogbiz.se genom sponsrade inlägg. Kan jämföras som att du jobbar för en tidning och skriver artiklar. Du tar ej med dem när du slutar jobba utan tidningen äger fortfarande artiklar och bilder.
 5. Observera att du måste vara minst 16 år för att ansöka om medlemskap och starta en Blogbiz.se-blogg. Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.
 6. Hänger du ut blogbiz.se på olika sociala medier eller hänger ut bloggare från blogbiz.se eller anställda kommer detta polisanmälas och en rättslig process kommer att startas upp. Det är enligt lag förbjudet att hänga ut företag och privatpersoner utan en giltig dom som påvisar att företaget har en fällande dom. Så länge en rättslig dom inte finns är det förbjudet att hänga ut ett företag och privatperson. Tillämpas inte dessa regler på och utanför blogbiz kommer en polisanmälan att göras och då även med skadestånd för den skada man har orsakat företaget eller privata personen.

2.​ ​Medlemskap detta med pro medlemskap som debiteras kommer senare för de som är intresserade.

 1. Medlemskapet berättigar till en Blogbiz.se-domän för ett bloggkonto, serverutrymme samt tillgång till vårt bloggverktyg. Ditt medlemskap och bloggkonto är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Det är också förbjudet att utnyttja andra medlemmars användaruppgifter eller konton. Som medlem ansvarar du för att förvara ditt lösenord på ett säkert sätt.Om någon obehörig får tillgång till ditt bloggkonto – anmäl detta omgående till oss på Blogbiz.se!
 2. Varje bloggkonto – oavsett medlemsnivå – har dedikerade
  utrymmen för annonser. Annonsytornas format och placering sätts av oss på Blogbiz.se. Det är inte tillåtet att ta bort eller modifiera koden för annonsytor och mätning av trafik.
 3. Medlemsnivå Bas är kostnadsfri. Du som är Bas-medlem förbinder dig till att utan ersättning upplåta annonsytorna till Blogbiz.se för annonsering. Annonsernas innehåll får dock inte strida mot användarvillkoren. Du som Bas-medlem får inte utan tillstånd från oss på Blogbiz.se publicera egna annonser i annonsytorna. Däremot är det tillåtet att göra det på övriga platser i bloggen, så länge annonsernas innehåll inte strider mot dessa användarvillkor.
 4. Har du egna annonser måste detta utmärkas högst upp i blogginlägget enligt Skatteverkets regelverk.
 1. Betalande medlemmar, så kallade PRO-medlemmar, är inte skyldiga att upplåta sina annonsytor, och vi på Blogbiz.se kommer därför inte per automatik placera annonser i ytorna. Du som PRO-medlem kan fritt utnyttja annonsytorna eller annan del avbloggen för annonsering, under förutsättning att annonsernas innehåll inte strider mot dessa användarvillkor.
 2. Betalning för medlemsnivå PRO sker genom de betalningsmetoder som vi erbjuder, i svenska SEK. Pengarna reserveras och dras från kontot inom ett par dygn. Denna tjänst är ännu inte aktuell men snart kommer att presenteras.
 3. Ditt bloggkonto får endast användas i syfte att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex inte tillåtet att använda vårt bloggverktyg som endast lagringsplats för bilder. Det är inte heller tillåtet att skapa konstgjord trafik till eller från bloggen eller att vidarebefordra all trafik via så kallade redirects.

3.​ ​Betalning​ ​och​ ​Köpvillkor

 1. Genom att uppgradera sig till PRO-användare godkänner användaren tjänsten. I samband med detta kommer du att debiteras utannonserad avgift. Beställningen är bindande.
 2. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna löpande. Accepterar du som användare inte prisjusteringen har du rätt att kostnadsfritt
  säga upp tjänsten. Om du däremot fortsätter att använda tjänsten efter att prisjusteringen har kommunicerats räknas det som att du accepterat det nya priset.
 3. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du alltid rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Reklamationsrätt tillämpas inte.

4 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

4.​ ​Ansvar​ ​för​ ​publicerat​ ​material

 1. Du som medlem ansvarar själv för det innehåll som du publicerar på din blogg. Du ansvarar även för innehållet i de kommentarer som besökare lämnar på din blogg, och ansvarar för att inte dessa är kränkande och/eller bryter mot Blogbiz.se:se användarvillkor eller svensk lagstiftning.
 2. Publicerat material får inte:● Kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång andra människors privatliv.● Uppmana till eller utgöra brottslig handling.
  ● Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp. ● Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam.

  ● Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella
  tjänster, pyramidspel eller liknande.

  ● Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsförings- eller Lotterilagen.

  ● Strida mot tystnadsplikt.
  ● Strida mot upphovsrättsliga regler, eller ● I övrigt strida mot lag.

 1. 4  Publicerat material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande, obscen natur eller uppmana/hetsa till självskadebeteende.
 2. 5  Blogbiz.se har rätt att i efterhand granska allt publicerat material, och har rätt att i efterhand ta bort material som strider mot användarvillkoren. I de fall vi misstänker att en medlem genom publicerat material begår en brottslig handling, kommer det att polisanmälas.

Om publicerat material skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annat, är medlem skyldig att hålla Blogbiz.se och samarbetspartners till Blogbiz.se skadeslösa.

Blogbiz.se genomför stickprover på bloggar registrerade hos oss, för att säkerställa att användarvillkoren följs.

5.​ ​Uppsägning​ ​av​ ​medlemskap

Du som medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Blogbiz.se. Detta innebär då att din header kommer att ändras så att bild på dig elimineras. Sedan har vi rätten att ge bloggen vidare till en ny skribent som vill börja tjäna pengar på bloggen.

6.​ ​Ansvarsbegränsning

 1. Blogbiz.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems bloggkontoeller användaruppgifter eller för obehörig ändring av publicerat material.
 2. På Blogbiz.se strävar vi alltid efter att bloggtjänsterna skall vara fria från tekniska fel, virus och spam, men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell användaravgift eller utbetalning av annan ersättning sker. Vi kan därför inte lämna några garantier gällande bloggverktygets funktion, tillgänglighet,
  användbarhet eller säkerhet.
 3. Blogbiz.se ansvarar inte för eventuella skador – vare sig direkta eller indirekta – som orsakas av vår bloggtjänst.

7.​ ​Personuppgifter

1. På Blogbiz.se lagrar och behandlar via vissa uppgifter om dig i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera din och andra medlemmarnas användning av vår plattform. Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till att vi får göra detta. I punkterna här under hittar du mer information om vilka uppgifter vi sparar.

Du har också rätt att begära ut information om de personuppgifter som vi har sparade om dig, samt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Kontakta i så fall oss på info@blogbiz.se.

8.​ ​Tillämplig​ ​lag​ ​och​ ​tvister

 1. Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor.
 2. Tvist i anledning av dessa användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.

9. Ändring​ ​av​ ​användarvillkoren

Blogbiz.se har rätt att ändra dessa användarvillkor. Vid större ändringar så kommer vi att skicka ut information om det, via Blogbiz.se.

8. Företagsbloggar som sköts via blogbiz egna skribenter blir företagsmedlemmar, vilket innebär ett arvode i månaden beroende på om företagslboggen ska uppdateras 1,2,3 eller 4 gånger i månaden. Skribenten kommer då hela tiden följa företagets utveckling och uppdatera med bild och eventuella erbjudande och nyheter.